L’Instituto Nacional de Estadística ha publicat els resultats provisionals dels indicadors del sector d’alta tecnologia de l’any 2006.

Algunes dades destacades [Traducció lliure, vegeu l’original]:

La facturació de les empreses del sector d’alta tecnologia augmenta un 9,2% el 2006.

La despesa en activitats d’I+D de les empreses d’aquest sector s’incrementa en un 20,1%.

Els sectors d’alta tecnologia donen feina al 7,3 % del total d’ocupats a Espanya.

Per comunitats autònomes, Catalunya i Madrid van ser les que van tenir un major nombre d’ocupats en el conjunt dels sectors d’alta tecnologia, amb 386.100 i 291.800, respectivament. Pel que fa a percentatges, les que el presenten més alt són el País Basc (12,6%), Navarra (12,2%), Catalunya (11,3%) i Aragó (10,5%).

INE. Notas de prensa. 9 de abril de 2008.

INE. Indicadores de alta tecnología.

Anuncis