Dins la col·lecció Documents d’economia “la Caixa” acaba d’aparèixer un estudi sobre els Hedge Funds o fons d’inversió lliure.

L’origen dels hedge funds (HF), que acaben de complir el seu primer any a Espanya, es remunta a mitjan segle XX. De llavors ençà, la indústria dels fons d’inversió lliure (FIL), designació oficial dels HF a Espanya, no ha deixat de créixer a nivell internacional i ha passat de tenir uns quants fons en mans de cèlebres gestors a milers de fons operant en un heterogeni univers d’estils inversors, actius i mercats.

Marta Noguer. L’enigmàtic món dels hedge funds: beneficis i riscos. Documents d’economia “la Caixa”, v. 9, 2008.

Anuncis