La revista Problèmes économiques (Núm. 2942; 27 de febrer de 2008) ha creat un dossier amb el títol Entreprise et risques, és a dir, “empresa i riscos”.

Sigui el que sigui que t’hagi suggerit aquesta frase, és molt problable que hagis encertat amb el contingut de la revista, perquè els diferents articles parlen de diferents tipus de riscos en relació amb el món empresarial. Aquest dossier és un recull d’escrits d’orígens diversos.

El primer article parla de la vessant financera del risc. El segon es refereix al risc que suposa ocupar un càrrec, degut a les responsabilitats relacionades amb aquest. Segueixent diferents articles relacionats amb els riscos de les operacions internacionals, incloent un sobre els problemes de l’euro en les operacions on predomina el dòlar. A continuació s’ocupen del risc de conflicte social dins de l’empresa. Després inclouen un article the The Economist sobre el perill terrorista. El següent és sobre riscos informàtics i després passem als riscos inherents a l’activitat industrial envers el medi, incloent el debat sobre el paper de l’Estat en la prevenció d’aquests tipus de riscos. L’últim dels textos del dossier parla del desenvolupament sostenible com a mitjà per prevenir possibles riscos sobre la reputació de les multinacionals.

Com de costum, et facilitem l’enllaç amb el nostre catàleg, i amb la versió electrònica de la revista Problèmes économiques

Anuncis