Es poden separar economia i política? Segurament no.
L’últim número que hem rebut a la BUS de la Revista del Instituto de Estudios Económicos s’ocupa d’una d’aquestes qüestions recurrents on economia i política es barrejen ineludiblement.
Aquest últim número rebut (Núm. 4 de 2007) porta per títol Las balanzas fiscales personales. Al seu estudi introductori explica les dificultats per elaborar balances fiscals territorials i aconsella centrar-se en les balances fiscals personals. La redistribució de la renda als territoris es fa a través dels individus. Partint d’aquí, els diferents articles que aparèixen a la revista s’ocupen d’analitzar els efectes econòmics de la redistribució de la renda, de la despesa pública, de la reforma de l’IRPF de 2003 i de l’impost del patrimoni.
No hi ha versió electrònica d’aquesta publicació, però la podras consultar a la nostra biblioteca, entre les revistes d’economia.

Els números d’aquesta revista són monogràfics. Dòna un cop d’ull a la prestatgeria i trobaras més coses interessants.