Ja s’han publicat els textos definitius del nou Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat per a les PIME.  Aquí teniu els enllaços a la publicació oficial.

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad (BOE n. 278 de 20/11/2007)

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas (BOE n. 279 de 21/11/2007). I la correcció d’errates.

Enllaços directes al PGC i PGC-PIME [en format pdf].