Bolsa, revista mensual de Bolsas y Mercados Españoles es la publicació de BME, la societat que integra tots els mercats de valors i sistemes financers a Espanya. El grup de capçalera està format per Borsa de Barcelona, Bolsa de Bilbao, Bolsa de Madrid, Bolsa de Valencia, MF Mercados Financieros, Iberclear i BME Consulting.

En el número 167, agosto-septiembre 2007, es dedica especial atenció a les OPAs.

Las OPAs se adueñan de los mercados

  • 1983-2006, más de 20 años de OPAs en la Bolsa española
  • El nuevo marco legal de las ofertas públicas de adquisición (OPAs)
  • Grado de competencia en el mercado español de control de empresas cotizadas (2003-2007)

Podeu consultar tot els articles i d’altres números a la web de Bolsas y mercados Españoles, apartat Publicaciones, i a la nostra biblioteca.

Anuncis