Westlaw és la base de dades de legislació i jurisprudència espanyoles de referència. Les biblioteques de les universitats catalanes, a través del CBUC, n’han negociat una llicència d’accés que permet que tots els seus membres puguin utilitzar-la.

L’adreça directa és: http://www.westlaw.es/

Si esteu connectats a la xarxa UAB  l’accés és immediat, però quan vulgueu entrar-hi des de casa o des d’alguna altra xarxa, cal que useu el servei de Xarxes privades Virtuals (VPN).

A la web del CBUC hi trobareu l’abast, les condicions d’ús i les guies elaborades per diferents universitats.