L’editorial Elsevier Science ha posat en marxa un nou servei per ajudar a identificar els articles més rellevants de cara àrea temàtica i disminuir així l’estrès dels investigadors en el seguiment de la literatura científica.

ScienceDirect: Top 25 Hottest Articles – Business, Management and Accounting

La llista es pot ajustar als interessos de cadascú i s’hi pot accedir per diferents mitjans: web, rss, correu electrònic.

L’accés a ScienceDirect és restringit a la xarxa UAB (i les d’altres membres del CBUC) i si esteu fora d’aquesta us cal usar VPN.